Day: July 28, 2020

ครัวบิ้วอิน

การทำครัวบิ้วอิน ให้ตอบโจทย์การใช้งานการทำครัวบิ้วอิน ให้ตอบโจทย์การใช้งาน

ห้องครัว เป็นอีกห้องหนึ่งที่มีลักษณะการใช้งานแตกต่างไปจากห้องอื่นๆ โดยเป็นที่ประกอบอาหารหรือห้องสำหรับกินข้าว โดยเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของบ้าน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้งานของสมาชิกในบ้านร่วมกัน ดังนั้นจึงมีความสำคัญไม่แพ้ห้องอื่นในบ้านเลยทีเดียว การวางรูปแบบของห้องครัวที่ดี ก่อนการทำครัวบิ้วอิน ควรวางผังรูปแบบและตำแหน่งที่ตั้งของห้องครัวกับทางบริษัทรับทําครัวบิ้วอิน รวมถึงอุปกรณ์และวัสดุตกแต่งที่ควรเลือกใช้ภายใน ให้มีเอกลักษณ์และความสวยงามเฉพาะตัว โดยจะมีองค์ประกอบหลักของเครื่องใช้ในครัว Pantry 3 อย่าง (Appliances) ที่ขาดไม่ได้ คือ หัวเตาแก๊สไฟฟ้า อ่างล้าง จานตู้เย็น ทั้งนี้ตำแหน่งที่ตั้งของเครื่องใช้ทั้ง 3 ส่วนนี้ จะต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสม ให้ดูสะอาดตาโล่งและโปร่งก็จำทำให้ห้องครัวนั้นน่าใช้เป็นอย่างมากเหมาะแก่การดำเนินชีวิตของคุณ การวางแปลนครัวจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ครัวไทย

Lifestyle