Day: August 25, 2020

ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

ทำไมเราถึงควรตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานทำไมเราถึงควรตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน

                “ก่อนการเริ่มงาน” ในทุก ๆ ที่ก่อนที่เราจะเริ่มงานมานั้น เราจะต้องเจอกับเอกสารสำคัญที่ทางบริษัทจะต้องให้เรานำมายื่นนั้นคือ “ใบรับรองแพทย์” ที่ถ้าหากไม่มีมายืนยันจะไม่มีทางได้รับการเข้าทำงานอย่างถูกต้องแน่นอน และทุกท่านเคยสงสัยไหมครับ ? ว่าทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงานด้วย ตรวจสุขภาพถูกกฎหมายหรือไม่ ?             ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า การตรวจสุขภาพ นั้นไม่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย ว่าจะต้องตรวจสุขภาพทุกบริษัท หรือ ทุกโรงงาน โดยตามกฎหมาย นั้นหากว่าเราทำงานอยู่ที่มีความเสี่ยงในการเสียชีวิต เช่นสภาพอากาศเลวร้าย หรือ ที่ ที่มีสารเคมีตลอดเวลา ที่มีเหตุการณ์เสี่ยงต่อชีวิต จำเป็นต้องตรวจสุขภาพก่อนที่จะเริ่มทำงานนะครับ ดังนั้นไม่มีข้อกฎหมาย หรือ

Lifestyle