Day: October 22, 2020

ทำไมเราถึงต้อง “ทำความ สะอาด เครื่องจักร” ที่ใช้งานด้วยทำไมเราถึงต้อง “ทำความ สะอาด เครื่องจักร” ที่ใช้งานด้วย

เชื่อว่าเกือบจะทุกฌรงงานอุจสาหกรรมนั้นจะต้องมีเครื่องจกรติดอยู่แน่นอน ซึ่งไม่ว่าจะมองไปทางไหน เครื่องจักรเข้ามีบทบาทต่าง ๆ มากขึ้น โดยเฉาพในโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นในบทความนี้ทางเราจะขอนำเสนอ “กับการทำความ สะอาด เครื่องจักร” นั้นเราทำความสะอาดไปเพื่อะไร เพื่ออายุการใช้งานของเครื่องจักรที่มาก เครื่องจักรนั้นหากถูกปล่อยหใช้งานอย่างเดียวไม่มีการดูแลเอาใจใส่ ไม่มีการมาทำความสาด ก็จะทำให้อายุการใช้งานของเครื่องจักรนั้นช้าลง และอาจจถึงขั้นเสียหายที่เอากลับบมาไม่ได้ก็ได้นะครับ เพื่อความปลอดภัยของส่วนรวม เครื่องจักรบางชนิดนั้นมีความอันตรายอยู่ในตัว ไม่ว่าจะเป็นกระแสไฟฟ้า หรือ แม้แต่ภายนอกเครื่องจักรเอง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรที่ทำงานอยู่ในนั้น การทำความ สะอาด เครื่องจักร นัน้จะช่วยวให้เราเกิดโอกาสเจออุบัติเหตุได้น้อย กว่าการไม่ทำความสะอาด เพื่อการทำงานที่รวดเร็วขึ้น หากว่าเราเลือกที่จะไม่ทำความสะอาดเครื่องจักร สสิ่งต่อมาที่เราจะต้องเจอนั้นคือ ฝุ่นเข้าไปหมักหมออยู่ในตัวเครื่องจักร 

Lifestyle